14 Eylül 2010 Salı

Tapu Haciz Fekki Müzekkeresi-Tapu Haciz Kaldırma


                 T .C
         ..…………
…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
   Dosya No:……….…………………………  TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                                                     …………

İLGİ……………..:
ALACAKLI         :
VEKİLİ                :
BORÇLU             :

                              Yukarıda esas numarası verdiğimiz dosyadan borçlular adına kayıtlı gayri menkuller üzerine ilgi yazımız ile haciz konulması istenilmiştir.İş bu sefer ilgi yazımız ile konulan haciz varsa, hacizlerin dosyamıza şamil olmak üzere kaldırılmasına alacaklı vekilinin talebi vehçilye müdürlüğümüzce karar verilmiştir.
                              Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.
                                                                                      
                                                                                .…...İcra Müdürü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder